სახიფათო ტვირთები

სახიფათო ტვირთები

ვორლდ ექსპრესი სახიფათო ტვირთების გადაზიდვასაც ახორციელებს.

სახიფათოდ ითვლება ტვირთები, რომლებსაც შეუძლიათ ზიანი მიაყენონ გარემოს და ადამიანების ჯანმრთელობას. ასეთი ტვირთების საავტომობილო გადაზიდვა ხორციელდება სახიფათო ტვირთჶბის შესახებ საეთაშორისო ხელშეკრულების (ADR) და სპეციალური ინსტრუქციის თანახმად. სახიფათო ტვირთების გადაზიდვისთვის გამოიყენება სპეციალურად მოწყობილი სატრანსპორტო საშუალებები, რომლებზეც შესაბამისი ნებართვაა გაცემული, მძღოლებს კი სპეციალური მომზადება აქვთ გავლილი.

გაეროს მიერ სახიფათო ტვირთები დაყოფილია 9 კლასად:

1 კლასი - ფეთქებადი მასალები და საგნები;
2 კლასი - შეკუმშული და წნევის ქვეშ გახსნილი გაზები;
3 კლასი - ადვილად აალებადი სითხეები
4 კლასი - ადვილად აალებადი ნივთიერებები და ორგანული პეროქსიდები;
5 კლასი - მჟანგავი ნივთიერებები და ორგანული პეროქსიდები;
6 კლასი - შხამიანი და ინფექციური ნივთიერებები;
7 კლასი - რადიოაქტიური ნივთიერებები;
8 კლასი - მჟანგავი ნივთიერებები;
9 კლასი - სხვა სახიფათო ნივთიერებები.

  ვორლდ ექსპრესი წარმატებებს გისურვებთ და სიამოვნებით ითანამშრომლებს თქვენთან!